โรงงานผลิต OEM และจำหน่ายแพ็คเกจจิ้ง รับบรรจุภัณฑ์ และแพ็คเกจจิ้ง โดย เอ.ดี.เอส.แพ็คเกจจิ้ง แลบ บจก.

  • December 21, 2020

A.D.S.PACKAGING LAB CO.,LTD.
บริษัท เอ.ดี.เอส.แพ็คเกจจิ้ง แลบ จำกัด

 

โรงงานผลิต OEM และจำหน่ายแพ็คเกจจิ้ง รับบรรจุภัณฑ์ และแพ็คเกจจิ้ง

               บริษัท เอ.ดี.เอส.แพ็คเกจจิ้ง แลบ จำกัด. ได้เปิดดำเนินกิจการเมื่อ พ.ศ.2558 เป็นโรงงานแบ่งบรรจุเครื่องสำอาง แพ็คงานเครื่องสำอาง ร่วมบรรจุงานเครื่องมือแพทย์ ทุกขั้นตอนในการผลิตจะมีการควบคุมคุณภาพที่เข็มงวด มีการตรวจสอบสินค้าก่อนส่งถึงมือลูกค้า ตลอดจนให้คำปรึกษาด้านงานเครื่องสำอางและเครื่องมือแพทย์ ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินกิจการ บริษัทได้รับความไว้วางใจ จากบริษัทต่าง ๆ เสมอมา
จุดเริ่มต้นและโอกาส
เนื่องจากทางบริษัทฯ เคยดำเนินกิจการเกี่ยวกับงานด้านขึ้นรูปถาดรอง PVC มาก่อน และมีลูกค้าให้ความไว้วางใจทางบริษัท ให้แพ็คสินค้างานเครื่องสำอาง เมื่อคุณสิริกาญจน์ เชื่อมงามธีรโชติ มองเห็นโอกาสการในขยายตัว จึงตัดสินใจซื้อตึกพาณิชย์ 3 คูหาและได้ดำเนินการขออนุญาตประกอบการงานเครื่องสำอางให้ถูกต้อง

การเติบโตและการพัฒนา

            หลังจากที่ทางบริษัทฯ ได้รับความไว้ว่างใจให้แพ็คสินค้างานเครื่องสำอาง จากบริษัท ต่าง ๆ แล้วยังได้รับโอกาสในการให้บริการร่วมบรรจุเครื่องมือแพทย์แก่ลูกค้า จึงทำให้ทางบริษัทฯ ได้ขยายกิจการและทำการขออนุญาตประกอบกิจการ ร่วมบรรจุงานเครื่องมือแพทย์ตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 เป็นต้นมา

ลักษณะการให้บริการ
รับแบ่งบรรจุงานเครื่องสำอาง
– รับร่วมบรรจุงานเครื่องมือแพทย์
รับแพ็คงานเครื่องสำอาง
รับแพ็คงานเครื่องมือแพทย์
– รับอัดบลิสเตอร์งานเครื่องมือแพทย์
– รับยิง MFD , EXP  , LOT NO
– รับติดฉลากทุกชนิด
ม้วนกระบอก PVC
– รับทำ OEM
– รับจ้างผลิต OEM
– รับสร้างแบรนด์

ที่ตั้งบริษัท เอ.ดี.เอส.แพ็คเกจจิ้ง แลบ จำกัด
ที่อยู่ : 888/252-254 หมู่ 3 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
โทร : +66 2103 4671,  +669 1996 2414, +668 1703 6623
แฟกซ์ : +66 2103 4672
อีเมล : sirikarn_10@hotmail.com
เว็บไซต์ : adspackaginglab.thailandpocketpages.com

โรงงานรับผลิต OEM และจำหน่ายแพ็คเกจจิ้ง

โรงงานรับผลิต OEM, จำหน่ายแพ็คเกจจิ้ง, รับทำ OEM, รับจ้างผลิต OEM, รับสร้างแบรนด์, อัดบลิสเตอร์แพ็ค, สไลด์แพ็ค, ขึ้นรูป PVC สำหรับงานเครื่องมือแพทย์, ขึ้นรูป PVC สำหรับเครื่องสำอาง, ขึ้นรูป PVC สำหรับแผงอาหารเสริม, ชริ้งฟิล์มหด, ม้วนกระบอก PVC สำหรับแบ่งบรรจุเครื่องสำอางและอาหาร, รับจ้างบรรจุสินค้าลงบนผลิตภัณฑ์, รับจ้างแบ่งบรรจุเครื่องมือแพทย์, รับชริ้งแร็พ, รับปิดฝาฟอยล์, รับยิงบาร์โค้ดลงบนผลิตภัณฑ์, รับยิงวันที่ลงบนผลิตภัณฑ์, ขึ้นรูป PCV แพ็คเกจจิ้ง