ศูนย์ถ่ายเอกสาร-พิมพ์เขียว บีเอ็มซี จัดทำพิมพ์เขียว บริการถ่ายเอกสารพัฒนาการ

  • December 15, 2020

แบบพิมพ์เขียว คืออะไร

           แบบพิมพ์เขียว  คือ รูปแบบส่วนหนึ่งของเอกสารแบบบ้านและอาคารที่ใช้ยื่นขออนุญาตเกี่ยวกับก่อสร้าง  พิมพ์เขียว มีวิธีการพิมพ์โดยการฉายแสงผ่านกระดาษไข เพื่อที่จะให้ลายเส้นของแบบปรากฎลงบนกระดาษ โดยลายเส้นที่ปรากฎจะมี 2 ลักษณะคือ ลายเส้นสีขาวบนพื้นกระดาษสีน้ำเงิน  และลายเส้นสีน้ำเงินบนพื้นกระดาษสีขาว  นอกจากนี้ บริษัท บีเอ็มซี (ไทยแลนด์) จำกัด  ยังให้บริการด้านงานพิมพ์ งานพริ้นท์ดิจิตอลขาวดำ A3 – A4 งานพับครึ่งทากาวแบบญี่ปุ่น งานพับครึ่งปกพิมพ์ทอง งานเย็บหุ้มเส้น A4 เล่มหนาพิเศษ บริการพริ้นท์แบบแปลน A1/A10 บริการพริ๊นท์สำเนาแบบแปลน ปริ้นท์สีแบบแปลน ลงขนาด A2/A1/A0 พิมพ์เขียวระบบแอมโมเนีย-ดิจิตอล รับถ่ายแบบแปลนขาว-ดำ รับถ่ายแบบแปลนขาว-ไข รวมถึง งานเย็บเล่มพับครึ่งทากาวแบบญี่ปุ่น โดยทีมงานมืออาชีพ

งานพิมพ์เขียว ระบบดิจิตอล

           บริการถ่ายแบบแปลน สี-ขาวดำ/ขาว-ไขบริการถ่ายแบบแปลนด้วยระบบดิจิตอล ทั้งแบบกระดาษธรรมดาและกระดาษไข scan และ plot งาน AUTOCAD ได้ถึงขนาด A0 ด้วยเครื่องถ่ายแบบแปลน OCE รุ่น TDS600 (ขาว-ดำ) และรุ่น TDS750 และ (สี) เช่น งานแผนที่ขนาดใหญ่ หน้ากว้าง A0

ผลงานของ ศูนย์ถ่ายเอกสาร-พิมพ์เขียว บีเอ็มซี
–    บริการพริ๊นท์ copy แบบแปลน
–    รับถ่ายแบบแปลน
–    เย็บเล่มพับครึ่งทากาวแบบญี่ปุ่น (เล่ม As Built)
–    ตัวอย่างงาน เย็บเล่มหุ้มสัน เล่ม A1
–    กล่องใส่แบบ A1-A2
–    ตัวอย่างผลงาน
–    งานเย็บหุ้มเส้น A4 เล่มหนา 8 นิ้ว
–    งานพับครึ่งทากาวแบบญี่ปุ่น และพับครึ่งปกพิมพ์ทอง
–    ขายกล่องใส่แบบ A1/A2
–    ปริ้นท์สีแบบแปลน ลงขนาด A2/A1/A0
–    งานพิมพ์เขียว ระบบดิจิตอล
–    งานเย็บเล่ม สันตะปู พลาสติก (สันเก็ต)
–    งานพับครึ่งทากาว A1 พับเป็น A2
–    งานพริ้นท์ ดิจิตอล ขาวดำ A3 – A4
–    งานพับครึ่งทากาว แบบญี่ปุ่น
–    งานพิมพ์เขียวดิจิตอล พับเป็น A4
–    งานเย็บเล่มหุ้มสัน A3
–    งานเย็บเล่ม พับครึ่งทากาวแบบญี่ปุ่น
–    เย็บเล่มพับครึ่งทากาว ปกหนังพิมพ์ทอง เล่ม A3 พับเป็น A4 เล่ม A1 พับเป็น A2
–    งานพับครึ่งทากาว เล่ม As built เล่ม A1 พับเป็น A2 พริ้นท์สีลงปก พร้อมเคลือบ
–    งานพับครึ่งทากาว เล่ม A3 พับเป็น A4 พริ้นท์ขาวดำลงปก

             ศูนย์ถ่ายเอกสาร-พิมพ์เขียว บีเอ็มซี,จัดทำพิมพ์เขียว,บริการถ่ายเอกสาร,ถ่ายเอกสารพัฒนาการ,ถ่ายเอกสารสี,รับงานเข้าเล่มทุกประเภท,ถ่ายเอกสารขาวดำย่านพัฒนาการ,ถ่ายแบบแปลน,งานพิมพ์เขียว,รับเข้าเล่ม,รับเย็บเล่ม,เย็บเล่มทากาว,ถ่ายพิมพ์เขียว,เย็บเล่ม As-built,เย็บเล่มสันตะปู,พิมพ์เขียวดิจิตอล,บริษัท บีเอ็มซี (ไทยแลนด์) จำกัด 
   

สามารถติดต่อได้ที่  ศูนย์ถ่ายเอกสาร-พิมพ์เขียว บีเอ็มซี
bmccopy.thailandpocketpages.com
www.bmccopy.com 

บริการถ่ายเอกสาร

ครบวงจรด้านงานถ่ายเอกสาร บริการพริ๊นท์ พิมพ์เขียว แบบแปลน เข้าเล่ม บริษัท บีเอ็มซี (ไทยแลนด์) จำกัด

  • April 21, 2020

บริการถ่ายเอกสาร Print เอกสาร ถ่ายแบบแปลน ทั้งแบบสี-ขาวดำ / ขาว-ไข www.bmcdigitalprint.com โดย บริษัท บีเอ็มซี (ไทยแลนด์) จำกัด

บริษัท บีเอ็มซี (ไทยแลนด์) จำกัด ให้บริการถ่ายแบบแปลน สี-ขาวดำ/ขาว-ไขบริการถ่ายแบบแปลนด้วยระบบดิจิตอล ทั้งแบบกระดาษธรรมดาและกระดาษไข scan และ plot งาน AUTOCAD ได้ถึงขนาด A0 ด้วยเครื่องถ่ายแบบแปลน OCE รุ่น TDS600 (ขาว-ดำ) และรุ่น TDS750 และ (สี) เช่น งานแผนที่ขนาดใหญ่ หน้ากว้าง A0

บริการภายในเว็บไซต์ www.bmcdigitalprint.com 

บริการพริ๊นท์ – Scan – Copy แบบแปลน A1/A10

– Print / Scan ขาวดำ A4 ความเร็ว 135 แผ่น/นาที

– เย็บเล่มพับครึ่งทากาวแบบญี่ปุ่น (เล่ม As Built)

– เย็บเล่มสันตะปู (สันเก็ต)

– ขายกล่องใส่แบบ A1 – A2

– พิมพ์เขียวระบบแอมโมเนีย / ดิจิตอล

 

 

บริการถ่ายแบบแปลน สี-ขาวดำ/ขาว-ไข

– Print / Scan ขาวดำ A4 ความเร็ว 135 แผ่น/นาที

– เย็บเล่มพับครึ่งทากาวแบบญี่ปุ่น (เล่ม As Built)

– เย็บเล่มสันตะปู (สันเก็ต)

– ขายกล่องใส่แบบ A1 – A2

– พิมพ์เขียวระบบแอมโมเนีย / ดิจิตอล


THINK QUALITY THINK BMC

สนใจติดต่อ ศูนย์ถ่ายเอกสาร-พิมพ์เขียว บริษัท บีเอ็มซี (ไทยแลนด์) จำกัด

ที่อยู่ : 842 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม 10250 (ใกล้ๆ ซอยพัฒนาการ 22, จุดสังเกตุ ตึกสีเขียวอ่อน)
เบอร์ติดต่อ :
+66 2319 1133
+66 2319 0040-41
+6681 3581610-12
+668 6330 0370
+668 6330 0372
อีเมล : bmcthailand@gmail.com, info_bmcthailand@yahoo.com
เว็บไซต์ :
www.bmcdigitalprint.com
bmccopy.thailandpocketpages.com
www.bmccopy.com