EECZone

EECZone.com เว็บมาร์เก็ตเพลส (Marketplace) เจาะกลุ่มเป้าหมายจัดซื้อภาคตะวันออก

  • October 1, 2020

eec zone

EECZone.com

EECZone.com เว็บมาร์เก็ตเพลส (Marketplace) เจาะกลุ่มเป้าหมายจัดซื้อภาคตะวันออกทำงานควบคู่กับกิจกรรม Call Service Matching เว็บนี้ได้วางโครงสร้างไว้เพื่อนักจัดซื้อภาคตะวันออกโดยตรง ภายในเว็บไซด์จะมีสินค้าแยกเป็นชนิดตามชื่อสินค้า ส่งผลเชื่อมลิ้งก์เข้าเว็บ name.Brand.co.th โดยใช้ Tag เป็นตัวเชื่อมโยง และมีระบบการจัดการผ่าน Tele Marketing ที่เจาะลึกถึงจัดซื้อที่ต้องการซื้อสินค้าเพื่อการผลิตโดยเฉพาะ แล้วนำสู่กระบวนการแนะนำสินค้าผ่าน โครงสร้างเว็บสับโดเมน name.Brand.co.th ที่ใช้งานง่ายเหมาะกับนักจัดซื้อและนักลงทุนจากหลากหลายเชื้อชาติด้วยระบบแปลภาษา google translator

EECZone.com รวมสินค้าและความต้องการซื้อจากนักจัดซื้อภาคตะวันออกสามารถเข้าถึงได้ด้วยระบบสมาชิก สามารถสืบค้นฐานข้อมูลนักจัดซื้อและในทางเดียวกันสามารถฝากซื้อสินค้าเพื่อการผลิตในระบบได้เนื่องจาก EECZone.com เป็นเว็บที่สามารถเข้าถึงผ่าน Search Engine ผ่านคีย์เวิร์ดกลุ่มอุตสาหากรรมทุกประเภท อาทิ อุตสาหกรรมการแพทย์ จึงทำให้ลูกค้าที่ ทำการตลาดออนไลน์ผ่าน name.Brand.co.th จะสามารถเข้าถึงทุกอุตสาหกรรมได้เช่นกัน

อุตสาหกรรมดิจิตอลล อุตสาหกรรมท่องเที่ยว อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ เป็นต้น