จำหน่ายเครื่องตรวจแร่ธาตุและโลหะหนัก OligoScan เครื่องแยกประจุน้ำด้วยไฟฟ้า โดย คังเก้น โปรเฟสชั่นแนลส์ บจก.

  • December 21, 2020

จำหน่ายเครื่องแยกประจุน้ำด้วยไฟฟ้า เครื่องผลิตน้ำฆ่าเชื้อ เครื่องตรวจแร่ธาตุและโลหะหนัก OligoScan

           บริษัท คังเก้น โปรเฟสชั่นแนลส์ จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องผลิตน้ำไอออนไนส์ ผลิตโดยบริษัท อีนาจิก ประเทศญี่ปุ่น โดยโรงงานได้รับมาตรฐานในการผลิตเครื่องมือแพทย์ จากกระทรวงสาธารณะสุขประเทศญี่ปุ่น น้ำที่ผลิตจากเครื่องของบริษัท อีนาจิก ได้จดลิขสิทธิ์ชื่อว่า “น้ำคังเก้น” ซึ่งเป็นน้ำที่บุคคลากรทางการแพทย์ และบุคคลชั้นนำให้ความไว้วางใจ ด้วยสโลแกนที่ว่า “เปลี่ยนน้ำ เปลี่ยนชีวิต”
อีกทั้งยังจำหน่ายเครื่องกรองน้ำคังเก้น,เครื่องผลิตน้ำฆ่าเชื้อ เครื่องทำน้ำด่าง,รับตัวแทนจำหน่ายเครื่องกรองน้ำอัลคาไลน์,คังเก้น โปรเฟสชั่นแนลส์ บจก.,รับตัวแทนจำหน่ายเครื่องทำน้ำด่าง,รับสมัครตัวแทนคังเก้น Kangen,เครื่องผลิตน้ำคังเก้น,ขายเครื่องทำน้ำด่าง,เครื่องกรองน้ำอัลคาไลน์,เครื่องกรองน้ำไฮโดรเจน,เครื่องทำน้ำด่าง Enagic,เครื่องแยกประจุน้ำด้วยไฟฟ้า เครื่องทำน้ำด่างคังเก้น,เครื่องทำน้ำด่างคุณภาพอันดับ 1,เครื่องผลิตน้ำต้านอนุมูลอิสระ,kangen alkaline water,kangen ionized water,kangen water ราคา,Water Ionizer Machine,น้ำดื่มฟื้นฟูผู้ป่วยมะเร็ง ,อบรมตัวแทนคังเก้น Kangen,เครื่องกรองน้ำ alkaline

เครื่องตรวจแร่ธาตุและโลหะหนัก OligoScan

เครื่องตรวจแร่ธาตุและโลหะหนัก OligoScan

เครื่องตรวจแร่ธาตุและโลหะหนัก OligoScan

         • An innovative optical technology เทคโนโลยีการปล่อยคลื่นแสงด้วยเครื่อง Spectrophotometer
• which screens minerals, trace elements and toxic metals วัดระดับแร่ธาตุ, แร่ธาตุที่มีอยู่ในปริมาณน้อย และสารพิษโลหะหนัก
• at the intratissular level ในระดับเนื้อเยื่อ
• Made in Luxembourg (Europe) ผลิตที่ราชรัฐลักเซมเบิร์ก (ยุโรป)
• CE Mark : Class IIa medical device (มาตรฐาน CE Mark เป็นมาตรฐานและเครื่องหมายแสดงความปลอดภัย รวมไปถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพราะ CE Mark กำหนดเป็นแนวทางโดยใช้ผล การทดสอบและพิสูจน์ผลิตภัณฑ์แบบครบทุกด้าน กล่าวคือการควบคุมความเสี่ยง ตั้งแต่การออกแบบ จนถึงผลสะท้อนกลับจากการใช้งานเครื่องมือแพทย์)
• ISO 13485 (เป็นระบบมาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบ พัฒนา ผลิต และขาย เครื่องมือทางการแพทย์)
• Marketed in EU/USA/Canada ทำการตลาดในยุโรป/อเมริกา และแคนาดา

เทคโนโลยี
Spectrophotometry เป็นเทคนิคทางชีวเคมี สามารถวิเคราะห์สารในเชิงปริมาณ คือ วิเคราะห์ว่าสารนั้นมีความเข้มข้นเท่าใด สารต่างชนิดกัน จะมีสมบัติในการดูดกลืนแสง และสะท้อนแสงที่ความยาวคลื่นต่างๆ ได้มากน้อยไม่เท่ากัน เครื่องมือที่ใช้ เรียกว่า spectrophotometer

การทำงาน
• เสียบสาย USB ของ spectrophotometer เข้ากับ computer (หรือ tablet) แล้วเชื่อมต่อกับ application
• หลังจากที่ทำการตรวจที่ฝ่ามือ 4 จุด เครื่องจะใช้เวลาเพียง 2-3 วินาที ก็จะได้ผลการตรวจขึ้นแสดงที่หน้าจอคอมพิวเตอร์
• ผู้เชี่ยวชาญจะทำการอ่านวิเคราะห์ผล และให้คำแนะนำในเรื่องโภชนาหาร, การดำเนินชีวิต, การรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และการรับการรักษาจากแพทย์ เป็นต้น 

เครื่องตรวจแร่ธาตุและโลหะหนัก OligoScan

เครื่องผลิตไอน้ำไอออนไนส์ เครื่องผลิตน้ำฆ่าเชื้อ ผลิตที่ญี่ปุ่น รับรองโดยกระทรวงสาธารณสุขประเทศญี่ปุ่น

           บริษัท คังเก้น โปรเฟสชั่นแนลส์ จำกัด รับตัวแทนจำหน่ายเครื่องกรองน้ำอัลคาไลน์ รับตัวแทนจำหน่ายเครื่องทำน้ำด่าง รับสมัครตัวแทนคังเก้น Kangen ขายเครื่องทำน้ำด่าง เครื่องกรองน้ำคังเก้น เครื่องทำน้ำด่าง เครื่องผลิตน้ำคังเก้น เครื่องกรองน้ำอัลคาไลน์ เครื่องกรองน้ำไฮโดรเจน เครื่องทำน้ำด่าง Enagic เครื่องทำน้ำด่างคังเก้น เครื่องผลิตน้ำต้านอนุมูลอิสระ kangen alkaline water, kangen ionized water, Water Ionizer Machine เครื่องตรวจแร่ธาตุและโลหะหนัก OligoScan น้ำดื่มฟื้นฟูผู้ป่วยมะเร็ง อบรมตัวแทนคังเก้น Kangen เครื่องกรองน้ำ alkaline

          เป็นผู้จัดจำหน่ายเครื่องผลิตน้ำไอออนไนส์ เครื่องผลิตน้ำฆ่าเชื้อ ผลิตโดยบริษัท อีนาจิก ประเทศญี่ปุ่น โดยโรงงานได้รับมาตรฐานในการผลิตเครื่องมือแพทย์ จากกระทรวงสาธารณะสุขประเทศญี่ปุ่น น้ำที่ผลิตจากเครื่องของบริษัท อีนาจิก ได้จดลิขสิทธิ์ชื่อว่า “น้ำคังเก้น” ซึ่งเป็นน้ำที่บุคคลากรทางการแพทย์ และบุคคลชั้นนำให้ความไว้วางใจ ด้วยสโลแกนที่ว่า “เปลี่ยนน้ำ เปลี่ยนชีวิต” 

จุดเริ่มต้น Miracle Water
ในช่วงปี 1950 ได้มีการนำน้ำจากสถานที่พิเศษๆทั่วโลกมาทำการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และพบว่า “Miracle Healing Water” จากสถานที่เหล่านี้ ต่างก็มีคุณสมบัติเหมือนกัน คือ มี Active Hydrogen อยู่เป็นจำนวนมาก, มี pH เป็นด่าง แม้เวลาจะผ่านไปหลายพันปี แต่สถานที่เหล่านี้ยังคงสถานะเป็นแหล่ง “Miracle Water” ตามธรรมชาติ

          บริษัท คังเก้น โปรเฟสชั่นแนลส์ จำกัด รับตัวแทนจำหน่ายเครื่องกรองน้ำอัลคาไลน์ เครื่องผลิตน้ำฆ่าเชื้อ รับตัวแทนจำหน่ายเครื่องทำน้ำด่าง รับสมัครตัวแทนคังเก้น Kangen ขายเครื่องทำน้ำด่าง เครื่องกรองน้ำคังเก้น เครื่องทำน้ำด่าง เครื่องผลิตน้ำคังเก้น เครื่องตรวจแร่ธาตุและโลหะหนัก OligoScan เครื่องกรองน้ำอัลคาไลน์ เครื่องกรองน้ำไฮโดรเจน เครื่องทำน้ำด่าง Enagic เครื่องแยกประจุน้ำด้วยไฟฟ้า เครื่องทำน้ำด่างคังเก้น เครื่องผลิตน้ำต้านอนุมูลอิสระ kangen alkaline water, kangen ionized water,  Water Ionizer Machine น้ำดื่มฟื้นฟูผู้ป่วยมะเร็ง อบรมตัวแทนคังเก้น Kangen เครื่องกรองน้ำ alkaline

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
kangenprofessionals.brandexdirectory.com

www.HydroVoltage.com
www.kangen-ionizedwater.com